S Silmarõõmu projekt — uue meditsiiniseadme OCT soeatmine läbi PRIA LEADER toetusprojekti

Projekti eesmärk: on avastada varakult silmapõhjas toimuvad muutused ja laiendada soetatava meditsiiniaparaadi abil teenuse kättesaadavust ja lühendada mitmekordselt ravijärjekorda.

Mõju rakenduspiirkonnas: Kuna silmaravi suurem õnnestumine sõltub varajasest avastamisest, siis vastava teenuse kiire kättesaadavus parandab esmalt Kirderanniku Koostöökogu  elanike silmatervist ja igapäevast hakkamasaamist, seega ongi ettevõtte tegevussuund  raviteenuse pakkumine uuendusliku teenuste näol, mis aitab avastada varakult võimalikke silmapõhjaga seotud probleeme.

Kasusaajad, nende eeldatav arv: 

  • Esmased kasusaajad: Kuna silmasalong asub Jõhvi kesklinnas, siis on esmasteks kasusaajateks Jõhvi linna ning valla elanikud (10 000 elanikku),
  • Teisesed kasusaajad: lähimate valdade elanikud (Toila (2000), Narva-Jõesuu (2000), Kohtla-Nõmme (1000)) ning 
  • Kaudsed kasusaajad: Ida-Virumaa teiste valdade elanikud. 

Kasusaajate arv kokku võib ulatuda kuni 1/3-ni esmasest ja teisesest kasusaajate grupist, ehk siis ajapikku kuni 5000 elanikku. 

Kasu seisneb: 

  • Varajasel avastamisel,
  • kompleksel raviteenusel,
  • ravijärjekord lüheneb,
  • koostööl piirkonna lasteasutuste, beebikoolide ja lastekodudega.

 

Huvitz All in One OCT – ehk optiline koherentne tomograafia aparaat

Antud aparaadiga teostatakse süvendatud nägemisuuringuid. Ristlõikelise kujutise võtmine läbi silmapõhjas asuva võrkkesta või silma eesosas asuva sarvkesta. Aparaat skaneerib erinevate koek- ihtide peegeldused ja koostab neist ristlõikelise kuvandi. Sel kombel on võimalik näha võrkkestakihtide võimalikke kahjustusi ning silmastruktuuri raskesti märgatavaid iseloomulikkejooni, mille kaudu on võimalik diagnoosida erinevaid haigusnähtusid, teostada ravi ning jälgida ravitulemusi.

Huvitz All in One OCT – ehk optiline koherentne tomograafia aparaat

Samuti antud aparaadiga on võimalik teostada silmapõhja pildistamist, mis annab samamoodi hea ülevaate silmapõhja seisundist ning vajaminevast ravist.

Oleme ajaga kaasaskäiv ning arenev ettevõtte, kes panustab pidevalt oma aparatuuri kaasaegsuse ja protseduuride valiku laiendamisesse!

2018 aasta alguses saime soetatud Huvitz All in One OCT seadme, mille raames küsisime toetust PRIA Leader projekti raames, uuendusliku meditsiiniseadme soetamiseks, milleläbi saame pakkuda inimestele uuenduslikku teenust ja parandada teenuse kättesaadavust abivajajatele kogu piirkonnas!

Antud seadme kaasabil saame pakkuda piirkonnas uuenduslikku teenust ning panustada inimeste silmatervisesse veelgi põhjalikumalt!

 

 

S Silmarõõm OÜ on saanud toetust aparatuuride soetamiseks ka EAS Regionaalarengu Fondist projekti raames:

  • ”Nägemisuuringute kabineti arendamine”EAS
  • Projekti eest tasus EAS Regionaalarengu Fond 14090.00 EUR ning projekti kogumaksumus oli 17 613.00 EUR.

Mille järel saime enda nimistusse spetsiaalse väikelaste nägemisuuringute jaoks mõeldud aparatuuri PlusOptix 12C, nägemisväljauuringuteks kasutatava aparatuuri Kompuuterperimeeter ning ka spetsiaalse seadmelaua kompuuterperimeetri alla.

Свяжитесь с нами

Успешно отправлено!

Упс.......

Я человек