Olgu selleks põhjuseks, miks Jõhvi Silmarõõmu optikasse tulla- kas kulunud nägemisteravus, uued prilliraamid või läätsed, kuid meilt saad alati kaasa asjalikke nõuandeid ja individuaalset lähenemist. Sinu silmatervis läheb meile korda!Meie teenuste hulgas on:

 • Nägemisteravuse kontroll
 • Prilliretsepti väljastamine
 • Kontaktläätsede sobitamine
 • Silmapõhja uuringud
 • Silma siserõhu mõõtmine
 • Värvustestid
 • Mootorsõidukijuhi erineva kvalifikatsiooni tõendid
 • Laste nägemisuuringud
 • Eelkooliealiste laste nägemisteravuse uuringud
 • Tõendite väljastamine
 • Vajadusel süvendatud nägemisuuringud
 • Töötervisehoiu raames teostatavad nägemisuuringud

*Perioodiliselt teostame väljasõite teenuste pakkumiseks eri linnades ning toimub koostöö nii perearstikeskuste, koolide kui ka lasteaedadega, pakkumaks nägemisteravuse uuringuid ning vajadusel nägemist korrigeerivaid abivahendeid.

Me pakume oftalmoloogi teenuseid ning süvendatud silmade uuringuid.

Suurim osa erinevatest nägemisprobleemidest ning nendest tulenevatest silmahaigustest on nende õigeaegsel avastamisel väga effektiivselt ravile alluvad ning enamus patsientidel on tänu tänapäeva meditsiinilistele võimalustele võimalus nautida tervete silmade ja terava nägemisteravuse võlu. Paraku aga üha enam patsiente jõuab silmaarsti vastuvõtule juba haiguse keskmes, väites et eelnenud kaebused olid justkui silmade väsimusest või patsiendi jaoks tunduvate normaalsete ealiste iseärasuste poolt tekitatud.

Seega võime väita, et regulaarne nägemisteravuse kontroll on aluseks võimalike probleemide õigeaegsel leidmisel ning raviplaani koostamisel, tagades patsiendile terved silmad ja hea nägemise!

Lisaks tavapärastele kaebustele nägemisteravuse langemise osas on soovitatav oma nägemine meie spetsialisti kätte usaldada järgmiste asjaolude ilmnedes:

–  patsientidel, kellel on eelnevalt esinenud probleeme nägemise ja silmadega

–  patsientidel ealiste iseärasuste ilmnemis (tavaliselt on esimesed nägemisteravuse languse sümptomid tajutavad 40ndates eluaastates, avastamaks varajases staadiumis presbüoopia ehk vananev silm)

–  patsientidel kellel on diagnoositud suhkruhaigus (diabeetiline retinopaatia on üks põhiliseimaid suhkruhaigete pimedaks jäämise põhjuseks)

– rasedate patsientide nägemiskontroll ning ka peale sünnitust nägemisteravuse stabiilsuse kontroll

– patsientidel kellel esineb pärilikke silmahaigusi

Kui mul puuduvad probleemid nägemisega, siis milleks mulle süvendatud silmade uuring?

Regulaarne silmade kontroll annab igale inimesele kindluse, et ühel päeval ei muutu värviline maailm üksnes mustaks kujutelmaks. Nimelt on mitmed tõsised silmahaiguses nagu näiteks glaukoom ning maakula degeneratsioon, varajases staadiumis praktiliselt kaebuste vaba, kuid kui haigust ei avastata ōiges staadiumis ning ei koostata raviplaani, on hilisem haiguse kulg ravile allumatu ning tulemuseks võib olla nägemise kaotus. Kogu antud ravi kaardistamiseks ning jälgimiseks on vajalik pikaajaline ning usaldav arsti-patsiendi vaheline koostöö, mis hõlmab endas ka regulaarseid nägemisuuringuid.

Mille poolest erineb tavaline “prilliretsepti määramine” süvendatud nägemisuuringust?

Tavaline nägemisteravuse kontroll, annab patsiendile ülevaate silmade nägemisteravusest ning teadmise, kas on vajalik kasutada nägemist korrigeerivaid abivahendeid oma silmade töö puuduste kompenseerimiseks, tagamaks täiuslik maailmapilt.

 

Süvendatud silmauuringud toimuvad erinevates faasides, käsitledes silma kui organit ning kontrollides iga silma tasandit eraldi. Alustades välisest nägemisteravusest, lõpetades silmapõhjauuringutega.

Silmapōhjauuringuid on võimalik teostada mikroskoopilist uuringut teostades, saades ülevaade ka silma veresoonkonna tööst, silmas esineva katarakti ehk hallkae olemasolust, erinevatest haiguslikest vormidest ja paljust muust. Protseduuri käigus teostatakse ka kindlasti silma siserõhumõõtmist, mis tegelikult võib olla väga oluline ka tavalise prilliretsepti väljastamisel – liiga kõrge või madal silmarõhk prillide määramisel toob endaga kaasa vale prillikorrektsiooni ning inimene võib nende optiliste vahenditega oma nägemisteravust veel rohkem kahjustada ning lisanduda vōivad muud ebamugavused prillide kandmisel, nagu peavalu, pearinglus ning silmade vesistamine.

Seega on väga oluline, kelle kätte oma silmad usaldada ka pealtnäha kõige tavalisema prilliretsepti määramisel!

Meie silmaarstid on pühendanud ennast patsiendi murede ja soovide ärakuulamisele ning probleemide õigeaegsele avastamisele, teostades põhjalikke silmauuringuid ja ravi protseduure.

Võtke meiega ühendust

Edastatud!

Ooops...

Olen inimene